Роспись по стеклу

Вітражний розпис - це декоративний розпис по склу, що імітує справжній вітраж (картину кольорового скла).

Вітраж – класична техніка декорування приміщення. Найбільш активно дана техніка поширилася в епоху готики (використовували для прикраси храмів) та в період модерну (ар-нуво), коли вітраж отримав знайомий нам вигляд. Саме тоді вітраж почали використовувати для прикраси житлових та громадських приміщень, а ювелір Луїс Комфорт Тіффані застосував принципово нову техніку вітража (скляна пластина оправляється фольгою і потім скляні частини спаюються) для декорування ювелірних прикрас та предметів інтер'єру (світильників).

До речі, саме на честь нього і був названий новий стиль декорування – «тіффані». Якщо раніше найпопулярнішою темою вітража була релігія, то з настанням епохи модерну – вітраж набув нової стилістики. Почали переважати рослинні орнаменти, зображення прекрасних дам, стилізованих квітів, тварин, птахів та комах. Вітражне скло настільки сподобалося народу, що його почали використовувати для оформлення домашнього інтер'єру. Використання вітража в інтер'єрі вважалося дуже респектабельним. Напрямок ставав дедалі моднішим.

Але при всій своїй красі та багатогранності у вітражних виробів була одна загальна проблема – їхня величезна вартість. Тому митці знайшли альтернативу – простішу в роботі та менш дорогу за вартістю використовуваних матеріалів. Так і з'явився вітражний розпис.

Майстер-клас «Вітражний розпис» було створено нашою художньою школою спеціально для людей, які бажають спробувати свої сили у декоруванні скла. На майстер-класі у комфортній обстановці Ви навчитеся самостійно створювати професійну імітацію вітража. Студія Аrtstatus не намагається розтягувати програму занять тому, за проходженням майстер-класу «Вітражний розпис», Ви отримаєте всі необхідні знання та навички щодо роботи з матеріалом, яких цілком достатньо для самостійного декорування. Отримані знання дадуть змогу прикрасити будь-яку скляну поверхню у квартирі: скло у шафі та дверях, вази.

Фахівці студії Аrtstatus, які створили курси малювання зі скла, спеціально адаптували програму майстер-класу для різного віку. У нашому майстер-класі з вітражного розпису та розпису порцеляни можуть взяти участь як дорослі, так і діти з 7 років. Різниця в уроках малювання вітражними фарбами для дітей та уроках малювання для дорослих полягає у виборі теми та складності малювальних та композиційних елементів.

Вартість майстер-класу (для дитини): 600 грн. (матеріали включені у вартість).
Вартість майстер-класу: 1000 грн. (матеріали включені у вартість).
Тривалість заняття – 2,5 години.
Записатися на майстер-клас можна за телефоном: (097) 450-72-21, (096) 365-21-01

Працюємо за адресами:

Київ,пр. Героїв Сталінграда, 44б

Якщо Ви замовляєте майстер-клас як подарунок друзям, колегам чи родичам, є чудова можливість купити подарунковий сертифікат на зручне число та час!

 

 

 

Витражная роспись – это декоративная роспись по стеклу, имитирующая настоящий витраж (картину из цветного стекла).

Витраж – классическая техника декорирования помещения. Наиболее активно данная техника распространилась в эпоху готики (использовали для украшения храмов) и в период модерна (ар-нуво), когда витраж получил знакомый нам облик. Именно тогда витраж начали использовать для украшения жилых и общественных помещений, а ювелир Луис Комфорт Тиффани применил принципиально новую технику витража (стеклянная пластина оправляется фольгой и затем стеклянные части спаиваются) для декорирования ювелирных украшений и предметов интерьера (светильников, ваз, статуэток).

Кстати, именно в честь него и был назван новый стиль декорирования - «тиффани». Если раньше самой популярной темой витража была религия, то с наступлением эпохи модерна – витраж приобрел новую стилистику. Начали преобладать растительные орнаменты, изображения прекрасных дам, стилизованных цветов, животных, птиц и насекомых. Витражное стекло настолько полюбилось народу, что его начали применять для оформления домашнего интерьера. Использование витража в интерьере считалось очень респектабельным. Направление становилось все более модным.

Но при всей своей красоте и многогранности у витражных изделий была одна общая проблема – их огромная стоимость. Поэтому художники нашли альтернативу – более простую в работе и менее дорогую по стоимости используемых материалов. Так и появилась витражная роспись.

Витражная роспись – доступный способ декорирования стекла, который успешно конкурирует с классическими техниками витража («свинцовой пайкой» и «тиффани»). Специальные краски для витражной росписи наносятся на обезжиренную поверхность стекла по трафарету или заранее подготовленному эскизу. Для создания витражной росписи используют краски и контуры на основе растворителя или на водной основе. Для последующего декорирования можно использовать пленку-шинку в качестве контура или небольшие кусочки цветного стекла – для создания объемного витража в технике фьюзинг.

Для создания витражной росписи важно придерживаться основных этапов работы.
1. Создание сегментированного эскиза. Такой эскиз мы можем взять уже готовый или разработать самостоятельно.
2. Обезжиривание поверхности стекла и перенос контурных линий изображения при помощи специальных витражных контуров или маркеров.
3. Процесс прорисовки основного изображения.

Уроки росписи по стеклу от Артстатус Обучение росписи по стеклу в Киеве от студии Артстатус Курсы росписи по стеклу - Киев - Артстатус Роспись по стеклу (Киев)

 

рисунки учеников

Мастер-класс «Витражная роспись» был создан нашей художественной школой специально для людей, желающих попробовать свои силы в декорировании стекла. На мастер-классе в комфортной обстановке Вы научитесь самостоятельно создавать профессиональную имитацию витража. Студия Аrtstatus не старается растягивать программу занятий поэтому, по прохождению мастер-класса «Витражная роспись», Вы получите все необходимые знания и навыки относительно работы с материалом, которых вполне достаточно для самостоятельного декорирования. Полученные знания дадут возможность украсить любую стеклянную поверхность в квартире: стекла в шкафу и дверях, вазы и стеклянные 

                       

Пройти курс витражная роспись по стеклу в Киеве  Пройти обучение витражной росписи по стеклу (Киев)

рисунки учеников

Специалисты студии Аrtstatus, создавшие курсы рисования по стеклу в Киеве, специально адаптировали программу мастер-класса для разных возрастов. В нашем мастер-классе по витражной росписи и росписи фарфора могут принять участие, как взрослые, так и дети с 7 лет. Разница в уроках рисования витражными красками для детей и уроках рисования для взрослых заключается в выборе темы и сложности рисовальных и композиционных элементов.

Стоимость мастео-класса (для ребенка): 600 грн. (материалы включены в стоимость).
Стоимость мастер-класса: 1000 грн. (материалы включены в стоимость).
Продолжительность занятия – 2,5 часа.
Записаться на мастер-класс можно по телефону: (097) 450-72-21, (096) 365-21-01

Работаем по адресам:        

Киев,пр. Героев Сталинграда ,44б

Если Вы заказываете мастер-класс в качестве подарка друзьям, коллегам или родственникам, есть замечательная возможность купить подарочный сертификат на удобное число и время!