Рисунок карандашом

Уроки малювання олівцем від художньої студії Artstatus познайомлять Вас із перспективою, світлотінню, пропорційними співвідношеннями, пластичною конструкцією предметів, правильними методами ведення малюнка.

На наших курсах малювання для дорослих основним критерієм грамотного завершеного малюнка є не просто красиві картинки, а виконання поставлених творчих завдань. Така концепція може відлякати багатьох художників-початківців: тих, хто хоче малювати для себе, не націлюючись на професійну художню підготовку.Така концепція може відлякати багатьох художників-початківців: тих, хто хоче малювати для себе, не націлюючись на професійну художню підготовку. Але досвід роботи з художниками-початківцями підказує – ніякий прогрес у малюнку, живопису та творчому малюванні не можливий за відсутності адекватного розуміння пластичної форми та вміння її зобразити. Наш творчий колектив вважає, що альтернативний підхід є нечесним стосовно учня, і, по суті, марною тратою часу та грошей.

Так, обіцяти, що Ви тільки будете приємно проведити час на заняттях за кавою чи келихом вина, ми не можемо – це важка аналітична робота, особливо для людини з іншої галузі знань. Але якщо образотворче мистецтво Ваша пристрасть і Вам постійно сняться ідеї нових картин, у процесі малювання Ви відчуєте себе в іншій реальності – цей метод саме для Вас.

Якщо все вищесказане Вас не лякає, і Ви вирішили обрати наші художні курси, обіцяємо: будь-яке завдання в малюванні, живописі або скульптурі буде Вам під силу. Недаремно великі художники Відродження говорили: «Малюнок – батько пластичних мистецтв».

Для бажаючих підготуватися до вступу до художніх вишів (Підготовка до вступу в художні ВНЗ) та училищ наші уроки малювання олівцем підходять якнайкраще. Професійна школа малювання для дорослих «Артстатус» вчить розуміти форму та дає учневі метод правильного ведення малюнка олівцем. Такий малюнок виглядає ефективним на кожній стадії малювання і виглядає закінченим за правильної техніки. Звичайно, на навчання потрібен час – мінімальний термін підготовки 7-8 місяців. Але не думайте, що в результаті Ви вмітимете тільки штрихувати гіпсову кульку. Динаміка навчання малюнку розвивається в міру розуміння учнем поставленого мистецького завдання.

Головним у підборі викладачів на наших курсах малювання є наступне – вони повинні мати вищу художню освіту і постійно практикуватися в малюнку, щоб зуміти в будь-який момент допомогти учневі практичною порадою. Таким чином, наші художні курси уникають ситуації, коли за час навчання Ви отримали лише кілька абстрактних порад: «Тут світліше», «Тут темніше», «Пересуньте предмет трохи лівіше» тощо.

На наших уроках малюнку Ви отримаєте задоволення не лише від малювання, а й від досягнутого результату. Чекаємо на зустріч з Вами!

Вартість заняття: 500 грн.

Тривалість заняття – 2,5 години.

400грн - 2 години (залежно від групи)

Графік занять: середа-18.30, субота - 15.00

Запис на уроки за телефоном у Києві: (097) 450-72-21, (096)365-21-01

 

 

Уроки рисования карандашом от художественной студии Artstatus познакомят Вас с перспективой, светотенью, пропорциональными соотношениями, пластической конструкцией предметов, правильными методами ведения рисунка.

На наших курсах рисования для взрослых основным критерием грамотного завершенного рисунка считаются не просто красивые картинки, а выполнение поставленных творческих задач. Такая концепция может отпугнуть многих начинающих художников: тех, кто хочет рисовать для себя, не нацеливаясь на профессиональную художественную подготовку. Но опыт работы с начинающими художниками подсказывает – никакой прогресс в рисунке, живописи и творческом рисовании не возможен при отсутствии адекватного понимания пластической формы и умения ее изобразить. Наш творческий коллектив считает, что альтернативный подход является нечестным по отношению к ученику, и, по сути, бесполезной тратой времени и денег.

Да, обещать, что Вы будете только приятно  проводить время на занятиях за кофе или бокалом вина, мы не можем – это тяжелая аналитическая работа, особенно для человека из другой сферы знаний. Но, если изобразительное искусство Ваша страсть и Вам постоянно снятся идеи новых картин, в процессе рисования Вы почувствуете себя в другой реальности – этот метод именно для Вас.

Рисунки карандашом учеников школы Артстатус Замечательные рисунки карандашом - Артстатус (Киев) Уроки рисования карндашом - школа Артстатус Киев Заказать уроки рисования карандашом в Киеве

рисунки учеников студии

Если все вышесказанное Вас не пугает, и Вы решили выбрать наши художественные курсы в Киеве, обещаем: любая задача в рисовании, живописи или скульптуре будет Вам под силу. Недаром великие художники Возрождения говорили: «Рисунок – отец пластических искусств».

Н. Фешин - рисунки карандашем - Артстатус

Н.Фешин

И. Шишкин - прекрасные рисунки карандашом - Артстатус

И. Шишкин

М. Врубель - рисунки карандашом

М. Врубель

Для желающих подготовиться к вступлению в художественные вузы и училища наши уроки рисования карандашом подходят как нельзя лучше. Профессиональная школа рисования для взрослых «Артстатус» учит понимать форму и дает ученику метод правильного ведения рисунка карандашом. Такой рисунок смотрится эфекктным на каждой стадии рисования и выглядит законченным при правильной технике. Конечно, на обучение нужно время – минимальный срок подготовки 7-8 месяцев. Но не думайте, что в результате Вы будете уметь только штриховать гипсовый шарик. Динамика обучения рисунку развивается по мере понимания учеником поставленной художественной задачи. Студия рисования «Artstatus» предоставит в Ваше распоряжение прекрасных преподавателей, которые помогут решить любые трудности обучения.

Главным в подборе преподавателей на наших курсах рисования в Киеве является следующее – они должны иметь высшее художественное образование и постоянно практиковаться в рисунке, чтобы суметь в любой момент помочь ученику практическим советом. Таким образом, наши художественные курсы избегают ситуации, когда за время обучения Вы получили только несколько абстрактных советов: «Тут светлее», «Тут темнее», «Передвиньте предмет немного левее» и т.д.

Рисунки карандашом учеников художественной школы Артстатус (Киев) Работы карандашом учеников школы рисования Артстатус (Киев) Курсы рисования карандашом - школа Артстатус (Киев)

рисунки учеников студии

На наших уроках рисунка Вы получите удовольствие не только от рисования, а от достигнутого результата. Ждем встречи с Вами!

Стоимость занятия: 500 грн.

Продолжительность занятия - 2,5 часа.

400грн - 2 часа (в зависимости от группы)

График занятий: среда- 18.30, суббота - 15.00

 

 

Запись на уроки по телефону в Киеве: (097) 450-72-21, (096)365-21-01